foto
foto2
foto3

Strona WWW za 699 zł

Jedyna, niepowtarzalna strona na miarę Twoich potrzeb.

Innowacyjna grafika dostosowana do Twojej działalności.

Aż pięć zakładek o dowolnym tytule i treści.

Zastosowanie najnowszych trendów i standardów panujących w sieci.

Autorski CMS umożliwiający wprowadzanie i edycję treścii zdjęć na stronie.

Indywidualne podejście do Twoich potrzeb.


Kontakt:

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@crazyart.pl bądź telefonicznie 500 601 959 .Regulamin promocji

I. Organizator promocji

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Strona WWW za 699zł” jest Agencja Interaktywna CrazyArt, stanowiąca przedsięwzięcie Crazy Media Spółka z o.o. z siedzibą w 31-526 Krakowie, ul. Kielecka 1/ 4, zwana dalej CrazyArt.

II. Prawne uregulowania promocji

1. Regulamin, jest dokumentem określającym zasady promocji. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.crazyart.pl

2. Udział w promocji jest dobrowolny.

3. Warunkiem koniecznym udziału w promocji jest podpisanie umowy z Organizatorem promocji.

III. Czas trwania promocji

1. Akcja promocyjna trwa od 01.04.2009 do odwołania.

2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data podpisania umowy z CrazyArt.

IV. Przedmiot promocji

1. Przedmiotem promocji są usługi CrazyArt mające na celu zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej.

2. Oferta promocyjna zawiera:

a. zaprojektowanie szaty graficznej strony internetowej,

b. pocięcie i zakodowanie projektu,

c. możliwość zamieszczenia w projekcie do 5 podstron statycznych, o stałej szacie graficznej,

d. poprawną walidację kodu strony z najnowszymi standardami panującymi w sieci określanymi przez W3C,

e. wprowadzenie treści i materiałów przekazanych przez Klienta,

f. autorskiego CMS'a, przystosowanego do potrzeb utworzonej strony,

g. doradztwo przy zakupie domeny oraz hostingu, jak i umieszczenie strony na wskazanym serwerze.

V. Zasady promocji:

1. Promocja dotyczy usługi „Strona WWW za 699zł”.

2. W promocji mogą wziąć udział Klienci prowadzący działalność gospodarczą, mający miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

3. W promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy złożyli zamówienie telefonicznie, elektronicznie bądź osobiście i podpisali umowę z Organizatorem promocji.

4. Promocyjna cena 699zł jest kwotą netto i podlega opodatkowaniu 22% VAT.

5. Podana w ofercie promocyjnej cena nie obejmuje zakupu domeny oraz hostingu.

6. Funkcje i elementy nie uwzględnione w ofercie promocyjnej, zamieszczone na stronie internetowej na życzenie Klienta, podlegają dodatkowej opłacie według obowiązującego cennika CrazyArt.

7. W ramach promocji do zamówionej usług „Strona WWW za 699zł" Wykonawca może skorzystać z dostarczonych przez Klienta w ustalonym czasie tekstów oraz plików graficznych, do których Klient posiada autorskie prawa majątkowe.

VI. Pozostałe:

1. Funkcjonalne usterki strony, spowodowane nienależytym wykonaniem usługi promocyjnej przez CrazyArt podlegają reklamacji.

2. Regulamin obowiązuje dla usług zamówionych od dnia 01.04.2009 do odwołania.